หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อเทศบาล
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต
»» อ่านต่อ

»» อ่านต่อ

นายกเทศมนตรี
ดาบตำรวจลพ บุตรดี
ปลัดเทศบาล
นายพันวิทย์ ชูจักร

 

ร่วมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมถนนซอยเทศบาล 18 งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันปิยมหาราชฯ
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 57 รูป วันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2562 กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดศาสนสถาน และปลูกต้นไม้ พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาฯ
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ กิจกรรมจิตอาสารณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก จัดประชุมสามัญสภาเด็กและเยาวชน

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการป้องกันการทุจริต ระบบสารสนเทศ
คู่มือประชาชน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การลดขั้นตอน

สถานที่สำคัญประจำตำบล

สินค้าท้องถิ่นตำบล

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประมินความเสี่ยงการทุจริต
   ประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
   การทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์

ระบบข้อมูลกลาง (INFO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ สปสช.

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)

ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
   และประเมินผลของ อปท.

ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)

ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)

ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)

ระบบเลือกตั้ง (ELE)

ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)

ระบบ E-PlanNACC

 
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230
โทรศัพท์. 035-379092 โทรสาร. 035-379890 เบอร์โทรฉุกเฉิน. 035-379199
Copyrights © 2020 www.ladbualuang.go.th All Rights Reserved.ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand