ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งจุดตรวจ
บุคลากร
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐ อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th เวลาติดต่อ ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง
     ท่านลพ บุตรดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ได้เข้าตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่กับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งจุดตรวจ ณ เทศบาบตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม - วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑